Skuffa over eige parti i pelsdyr-saka

Publisert:

Nedlegginga av pelsdyrnæringa skapar sterke reaksjonar i Klepp, og ein har gått så langt som å melda seg ut av Høgre. Fredag møtte stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) lokale bønder.

 
Ber om asfalt på Postvegen

Publisert: - Oppdatert: 19.01.2018 kl 08:15

Reidar B. Thu er glad for lågare fartsgrense, men vil også ha asfalt og fartshumpar.

 
Klepp og Hå vil fortsette søppel-samarbeid

Publisert:

De to kommunene bør gå sammen om et nytt anbud for søppelhentingen, mener rådmennene, som ikke er innstilt på å ta tjenesten tilbake i kommunal regi.

 
Lastebilhengar velta på fylkesveg 44 ved Vigre – men no er vegen open att

Publisert: - Oppdatert: 12.01.2018 kl 17:33

Det var lange køar i begge retningar etter at ein lastebilhengar velta like sør for Vigreskogen.

 
SV har starta nytt lokallag i Klepp

Publisert:

Etter mange år utan folkevalde representantar, satsar SV i Klepp igjen.

 
22 millionar skattekroner «forsvann» i løpet av fjoråret

Publisert: - Oppdatert: 09.01.2018 kl 20:11

Skatteinntektene i Time kommune gjekk ned frå 2016 til 2017.

 
– Året 2017 var annleis enn dei føregåande åra

Publisert:

Her kan du lese heile nyttårstalen til Hå-ordførar Jonas Skrettingland.

 
Politikarane opnar for å fjerna skog

Publisert:

Verken Fylkesmannen eller Klepp-rådmannen ønskjer oppdyrking av eit skogsområde på Bore. Men lokalpolitikarane ville det annleis.

 
 
Frustrerte politikarar går frivillig ut av bomselskap

Publisert: - Oppdatert: 21.12.2017 kl 08:17

Klepp-politikarane gjev slepp Nord-Jæren Bompengeselskap, men har klåre forventningar om å få sin del av eventuelle midlar som blir att.

 
Klepp kan sitja att med null kroner etter «bompengeskilsmissen»

Publisert: - Oppdatert: 20.12.2017 kl 14:00

Jærbuen har via dei fire bomstasjonane i Klepp betalt 20 prosent av alle bompengane til Nord-Jærenpakken. Når Klepp nå går ut, får kommunen truleg ikkje ei krone.

 
Jærbu blir byråd i Oslo

Publisert: - Oppdatert: 19.12.2017 kl 12:30

Kjetil Lund fra Vigrestad gjør politisk comeback som Arbeiderpartiets byråd for næring og eierskap i Oslo.

 
Stemte imot budsjettforslag, men var i mindretal

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2017 kl 08:56

Kommunestyret i Hå gjekk torsdag inn for budsjettet med fire justeringar etter rådmannen sitt forslag.

 
Går for utgreiing av nytt bygg til 28 millionar for barn

Publisert: - Oppdatert: 14.12.2017 kl 15:39

Det var felles jubel i kommunestyremøtet rundt saka om utgreiing om ny tomt for bygging av avlastningsbustad for barn.

 
Vil ha synspunkt på to ulike byggehøgder

Publisert:

Rådmannen ville kutta ein etasje i blokk-prosjekt på Kleppe. Politikarane tar med seg to alternativ vidare.

 
Fylkespolitikerne vil kjempe mot «nye Vestlandet»

Publisert:

Protesterer mot navnekuppet.

 
Fleirtal for tidenes løft

Publisert: - Oppdatert: 13.12.2017 kl 13:40

Klepp kjører på med store investeringar, men kuttar i drifta.

 
Får sykkelveg i retur frå kommunestyret

Publisert: - Oppdatert: 12.12.2017 kl 11:12

Arild Børge Skjæveland og Karl Kleppe må ta endå ein runde i lokal utvikling om den omstridde gang- og sykkelvegen langs Nordsjøvegen.

 
Samrøystes fleirtall for SV-framlegg om innvandrarbarn

Publisert:

Michael Evans frå SV fekk heile kommunestyret med seg på forslaget sitt om at Time skal arbeide aktivt for å få minoritetsspråklege småbarnsforeldre til å velge barnehage for barna sine.

 
- Jærrådet er ikke et supperåd

Publisert:

Brit Nilsson Edland benyttet sitt siste møte til å framsnakke det interkommunale rådet.

 
– Heile Jærrådet 
bør leggjast ned

Publisert:

Sigmund Rolfsen (Ap) la breisida til i Klepp formannskap, men trekte til slutt dei mest kontroversielle forslaga; å avvikla Jærrådet, eller eventuelt å kasta ut Sandnes.

 
Krass kritikk mot rådmannen - men blei nedstemt

Publisert:

Mons Skrettingland (H) kritiserte rådmannen og la saman med Frp fram deira forslag til revidert budsjett, men fekk ikkje medhald i Hå formannskap.

 
Kuttar mindre i Bore skule-prosjektet

Publisert: - Oppdatert: 28.11.2017 kl 07:51

– Står det på fem millionar, så må me heller gjera det skikkeleg, konkluderte Klepp formannskap, som plussa på 20 millionar i staden for 15 millionar på utvidingsbudsjettet.

 
Splitta om sykkelveg langs Nordsjøvegen

Publisert: - Oppdatert: 28.11.2017 kl 08:12

Debatten går framleis friskt om gang- og sykkelvegen langs Nordsjøvegen over Orre og Vik.

 
Sentrale medlemmer i Hå Høyre melder seg ut i protest

Publisert: - Oppdatert: 24.11.2017 kl 18:34

Tre av medlemmene i Hå Høyre ønsker ikke lenger å være en del av partiet.

 
Splid om nytt bygg i Hå skapar utfordringar for budsjettet

Publisert: - Oppdatert: 24.11.2017 kl 13:57

Fleirtalet i Hå er splitta om budsjettet på grunn av nytt sambrukshus på Nærbø. Nå håpar Ap, Sp og KrF på budsjettstøtte frå Nærbølista.

 

Nyheter fra andre aviser

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE