Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Nystarta byggjefirma må tilsetja fleire

Sysselsettingpengar frå staten er ei medverkande årsak til 
at Jær Tre AS på Varhaug må tilsetja fleire tømrarar.

Nystarta byggjefirma må tilsetja fleire

NYSTARTA: Erling Skretting, eigar og dagleg leiar ved Jær Tre AS, saman med tømrar Slawomir Tonak. FOTO: Brit Romsbotn

Tekst:

Publisert:

Oppdatert: 27.01.2017 kl 14:35

Verksemda som blei etablert i fjor sommar, får ein del av arbeidet med å energieffektivsera rådhuset på Bryne.

- For oss betyr dette veldig mykje. Planen er å tilsetja to nye tømrarar i løpet av våren. Utan dette oppdraget ville me ikkje hatt behov for fleire folk seier Erling Skretting, dagleg leiar og eigar av Jær Tre AS.

Trur botn er nådd

- Kvifor valde du å etablera ny verksemd nett no, når det er dårlege tider i byggebransjen og mange slit?

- Dette var heilt klart noko eg tenkte på. Men saka har fleire sider. Som nyetablert dreg du ikkje med deg dårleg ballast, og du treng heller ikkje omstilla deg for dagens situasjon. Eg har også fått med meg veldig gode folk, svarer Skretting.

Sjølv trur han botn i marknaden var nådd ved nyttår.

- No reknar eg med at det går oppover igjen, seier han.

Sparer energe

Time kommune fekk i fjor haust tildelt 3,970 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering frå staten. Tilskottet er eit ledd i arbeidet med å redusera arbeidsløysa.

1,5 millionar kroner av dei nesten fire millionane er sett av til energiøkonomisering i rådhuset på Bryne.

Mellom anna skal vindauga skiftast, slik at det trengst mindre energi til oppvarming.

Jær Tre AS ligg inne med ein totalleveranse på 8,6 millionar kroner, moms i tillegg, knyta til oppdraget.

- Omlag halvparten av den totale summen vil gå til oss. Resten er vil gå til underleverandørar innan elektro, røyrlegging og muring. For eit nystarta firma er det viktig å koma inn i marknaden. Oppdrag som dette kan vera med og opna nye dører, fastslår den daglege leiaren.

Jær Tre AS er godkjent opplæringsbedrift innan tømrarfaget. Det inneber at det må vera minst ein lærling på byggjeplassen.

Fleire inn på eigarsida

Erling Skretting etablerte Jær Tre AS den 1. juni i fjor. Han arbeidde åleine fram til august då han tilsette to tømrarar. I november utvida han med endå ein tømrar.

Planen er å tilsetja ytterlegare to tømrar i april 2017.

Det vil også skje endringar på eigarsida. To av dei som allereie er tilsett, skal inn som medeigarar.

Erling Skrettig ser det som viktig at verksemda no får moglegheiter til å tilsetja fleire.

- Skal ein driva, må ein ha ein viss storleik. Ein må tenkja offensivt, og ein slit om ein ikkje har ein viss storleik på firmaet, seier Skretting.

Reknar med vekst

For 2016 reknar han med å nå ei omsetting på omlag fire millionar. For 2017 er målet 15 millionar kroner.

- Deretter er planen å auka med fem millionar kroner i året til me når ei omsetting på cirka 30 millionar kroner. Eg ser det som den ideelle storleiken, seier Skretting.

Jær Tre AS held til på Varhaug, i leigde lokale hjå AH Bygg. Her har dei også eit produksjonslokale der dei lagar støyskjermar, som dei leverer til graveentreprenørar som Stangeland Maskin og Grunn-Service AS.

Erling Skretting etablerte Kvia Tre AS i 2005. Han arbeidde her fram til han starta Jær Tre AS. Skretting er er også utdanna elektrikar. Han arbeidde som elektrikar og forskalingssnekker før han i 1995 byrja som tømmermann.

Skretting seier at perioden med å byggja opp ei ny verksemd, er tøff.

- Det er ein hard kamp om anboda, og ein må passa på slik at ein sit igjen med nokre kroner når jobben er gjort, seier Skretting.

Blir avgjort i formannskapet

Den 17. januar skal formannskapet formelt godkjenna dei planlagde energiøkonomiseringstiltaka i rådhuset på Bryne.

Den totale prisen på dei planlagde arbeida er på 16 millionar kroner, moms inkludert, opplyser prosjektleiar Mari Bryne.

Regjeringas krisepakke

Regjeringa la fram ein redningspakke til oljefylka i Statsbudsjettet. Fleire prosjekter og ein storstilt offentleg opprusting skulle få arbeidsledige ingeniørar ut i jobb.
Krisepakken var på til saman 5 milliardar kroner.
2,5 milliardar var øyremerka til å rusta opp offentlige bygg, veier og jernvane, spesielt på Sør- og Vestlandet.
– Dette handlar om å sikra arbeidsplassar, og at folk opprettholder kompetanse. Derfor må vi både tenke langsiktig omstilling og kortsiktig sysselsetting, har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tidlegare sagt.

Nyheter fra andre aviser

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!