Stemte imot budsjettforslag, men var i mindretal

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2017 kl 08:56

Kommunestyret i Hå gjekk torsdag inn for budsjettet med fire justeringar etter rådmannen sitt forslag.

 
Går for utgreiing av nytt bygg til 28 millionar for barn

Publisert: - Oppdatert: 14.12.2017 kl 15:39

Det var felles jubel i kommunestyremøtet rundt saka om utgreiing om ny tomt for bygging av avlastningsbustad for barn.

 
Vil ha synspunkt på to ulike byggehøgder

Publisert:

Rådmannen ville kutta ein etasje i blokk-prosjekt på Kleppe. Politikarane tar med seg to alternativ vidare.

 
Fylkespolitikerne vil kjempe mot «nye Vestlandet»

Publisert:

Protesterer mot navnekuppet.

 
Fleirtal for tidenes løft

Publisert: - Oppdatert: 13.12.2017 kl 13:40

Klepp kjører på med store investeringar, men kuttar i drifta.

 
Får sykkelveg i retur frå kommunestyret

Publisert: - Oppdatert: 12.12.2017 kl 11:12

Arild Børge Skjæveland og Karl Kleppe må ta endå ein runde i lokal utvikling om den omstridde gang- og sykkelvegen langs Nordsjøvegen.

 
Samrøystes fleirtall for SV-framlegg om innvandrarbarn

Publisert:

Michael Evans frå SV fekk heile kommunestyret med seg på forslaget sitt om at Time skal arbeide aktivt for å få minoritetsspråklege småbarnsforeldre til å velge barnehage for barna sine.

 
- Jærrådet er ikke et supperåd

Publisert:

Brit Nilsson Edland benyttet sitt siste møte til å framsnakke det interkommunale rådet.

 
 
– Heile Jærrådet 
bør leggjast ned

Publisert:

Sigmund Rolfsen (Ap) la breisida til i Klepp formannskap, men trekte til slutt dei mest kontroversielle forslaga; å avvikla Jærrådet, eller eventuelt å kasta ut Sandnes.

 
Krass kritikk mot rådmannen - men blei nedstemt

Publisert:

Mons Skrettingland (H) kritiserte rådmannen og la saman med Frp fram deira forslag til revidert budsjett, men fekk ikkje medhald i Hå formannskap.

 
Kuttar mindre i Bore skule-prosjektet

Publisert: - Oppdatert: 28.11.2017 kl 07:51

– Står det på fem millionar, så må me heller gjera det skikkeleg, konkluderte Klepp formannskap, som plussa på 20 millionar i staden for 15 millionar på utvidingsbudsjettet.

 
Splitta om sykkelveg langs Nordsjøvegen

Publisert: - Oppdatert: 28.11.2017 kl 08:12

Debatten går framleis friskt om gang- og sykkelvegen langs Nordsjøvegen over Orre og Vik.

 
Sentrale medlemmer i Hå Høyre melder seg ut i protest

Publisert: - Oppdatert: 24.11.2017 kl 18:34

Tre av medlemmene i Hå Høyre ønsker ikke lenger å være en del av partiet.

 
Splid om nytt bygg i Hå skapar utfordringar for budsjettet

Publisert: - Oppdatert: 24.11.2017 kl 13:57

Fleirtalet i Hå er splitta om budsjettet på grunn av nytt sambrukshus på Nærbø. Nå håpar Ap, Sp og KrF på budsjettstøtte frå Nærbølista.

 
Orstad-skiltet blir satt opp igjen

Publisert:

Stedsnavn-skiltet ble fjernet like etter det var satt opp i oktober, men nå har politikerne i Klepp bestemt at det skal tilbake.

 
Ny Bryne-barneskule sendt tilbake til administrasjonen

Publisert:

Formannskapet vil ha meir fakta før dei bestemmer seg om skulesituasjonen.

 
Ap og Sp vil sparka næringssjefen og kutta i ordførarløna

Publisert: - Oppdatert: 21.11.2017 kl 20:39

– Dette er ufint, seier provosert Høgre-politikar.

 
Avklaring om dobbeltsporet kan komme allerede mandag

Publisert:

Om planleggingsmidler til dobbeltsporet mellom Nærbø og Sandnes kan komme inn på statsbudsjettet for neste år, blir tidligst avklart i begynnelsen av uken. Opposisjonen frykter for utviklingen på Jæren dersom pengene ikke kommer på plass.

 
Kommunestyret i Hå overraska med ny rekord

Publisert:

Politikarar er kanskje ikkje kjende for å fatta seg i kortheit, men det klarte dei torsdag.

 
Permisjon utløyste stor kabal i Nærbølista

Publisert:

Anne Siv Lea har søkt om foreldrepermisjon. Det utløyser ei rekkje endringar i Nærbølista.

 
Naboar fryktar for sola når utbyggjar gjer denne endringa

Publisert: - Oppdatert: 17.11.2017 kl 13:18

Kilehaugen AS vil byggja om einebustad til fire einingar på tomta i Nærbø sentrum aust. Det får 22 naboar til å reagera.

 
– No må me få fingen ut og få gang på det!

Publisert:

Det store fleirtalet i Klepp er samde om framdrifta, men barne- og avlastingsbustaden vekkjer framleis kjensler. Marianne Øvregaard (Sp) gav klår beskjed i kommunestyret.

 
Nynorsken fekk skryt, men Orstad blir bokmålsskule

Publisert: - Oppdatert: 14.11.2017 kl 13:05

Eit samla Klepp kommunestyre lot fleirtalet i folkerøystinga avgjera.

 
Mandag avgjer politikarane språkframtida til Orstad skule

Publisert: - Oppdatert: 14.11.2017 kl 07:36

Fleirtalet i krinsen ville ha bokmål. Følgjer Klepp kommunestyre rådet?

 
Ber politikarane hindra oppseiingar

Publisert:

Kommunestyret har vedteke å kutta fire årsverk knytte til utleigebustadar. Tillitsvalde reagerer på tala og prosessen bak avgjerda.

 

Nyheter fra andre aviser

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE