Lars Enevoldsen er førstereisgutt på Ap-landsmøte

Publisert:

– Arbeid er en kjerneverdi i samfunnet vårt, og arbeid til alle er noe jeg brenner for. Nyutdannet ungedom bør for eksempel ikke bli sendt hjem med dagpenger. NAV-pengene bør brukes i bedriftene til å gi dem arbeidserfaring.

 
Time kommune dropper Sandnes-legevakt

Publisert: - Oppdatert: 29.03.2017 kl 13:08

Kommunestyret vil beholde dagens ordning med legevakt i Klepp.

 
Vil fortsatt kjempe for å servere senere middag til eldre i Hå

Publisert: - Oppdatert: 28.03.2017 kl 18:04

At institusjoner i Hå skal servere sine beboere middagen noen timer senere, ble nedstemt med fem mot fire stemmer i formannskapet. Høyre håper fremdeles at kommunestyret i morgen kommer fram til det motsatte.

 
Gjenvalgt i Sp-toppen

Publisert: - Oppdatert: 27.03.2017 kl 09:32

Bjarne Undheim fra Time får en ny periode som sentralstyremedlem i Senterpartiet.

 
Til hausten skal Nærbø-folk stemma her

Publisert:

Lokala på Nærbø ungdomsskule blei for små. No skal Nærbø-krinsen gå til stemmeurnene på Bø skule.

 
Nærbø skal bli «trygt, triveleg og tilgjengeleg»

Publisert:

Politikarane har vedtatt ny visjon for sentrum.

 
Delt om legevakt i Hå

Publisert:

Tre i formannskapet vil leggja jærsk legevakt død no, seks vil sjå på alle mogelegheiter.

 
Anne Brit Ree søkjer permisjon frå Time-politikken

Publisert: - Oppdatert: 20.03.2017 kl 14:19

Rådmannen rår til at Anne Brit Ree, Ap si frontkvinne i Time, får permisjon frå alle politiske verv ut 2017.

 
Treng meir pengar til omstridd miljøgate

Publisert:

Det er allereie brukt 1 million kroner meir enn budsjettert på miljøgata i Sirevåg, men det trengst ytterlegare 2,3 millionar.

 
 
Tar ekstrarekning for Bore skule

Publisert: - Oppdatert: 16.03.2017 kl 08:39

Klepp-politikarane er innstilte på å riva ein gammal fløy for å få ei betre løysing på uteområdet.

 
Også Klepp står fast på lokal legevakt

Publisert: - Oppdatert: 15.03.2017 kl 14:32

Formannskapet vil gjerne ta med Hå inn i et samarbeid, men slår fast at dagens legevakt sammen med Time består dersom forhandlingene ikke fører fram.

 
Time vil gjerne ha med Hå – men bare til Klepp

Publisert: - Oppdatert: 15.03.2017 kl 11:19

Formannskapet i Time vil beholde legevaktsamarbeidet med Klepp, og holder døra på gløtt for naboene i Hå.

 
Time-politikerne snur om Bryne-motorvei

Publisert: - Oppdatert: 15.03.2017 kl 11:19

Formannskapet stemte ned forslaget fra lokal utvikling.

 
Olav føreslo kort omkjøringsveg. Politikarane har tent på ideen.

Publisert:

– La strekninga Braut-Kåsen vera som ho er, og set inn enklare tiltak der skoen trykkjer, meiner hovudutval for lokal utvikling i Klepp.

 
Ber om politisk støtte til jærsk legevakt

Publisert:

Hå-rådmannen ber om ryggdekning til å gå i samtaler med Klepp og Time om en felles legevakt.

 
Avtalen er i hamn - det blir kino i Bryne Torg

Publisert: - Oppdatert: 01.03.2017 kl 15:25

Leigeavtalen kom på plass like før klokka 15.00 onsdag. Sidan det har tatt lenger tid enn tenkt å få avtalen på plass, vil kinoen truleg ikkje vera klar til bruk før i 2018.

 
– Parkeringa blir ei utfordring

Publisert:

Klepp opnar for 500 sitjeplassar i den nye kyrkja på Kleppe – og 75 parkeringsplassar utføre. Det er ikkje alle like glade for.

 
– Hå ønskjer samarbeid om jærsk legevakt

Publisert:

Hå-rådmannen overraska dei fleste då ho i Jærrådet tok til orde for ein felles legevakt på Jæren. Ho har konkludert med at nye krav gjer Hå legevakt for liten.

 
– Skal me ha felles landbrukskontor, bør det liggja på Særheim

Publisert:

Eit felles landbrukskontor for Klepp, Time, Hå, Sandnes og Gjesdal sit langt inne. Men det skal utgreiast, vedtok Jærrådet fredag.

 
Til hausten blir det folkerøysting på Orstad

Publisert: - Oppdatert: 14.02.2017 kl 15:10

Mot Sp sine fire stemmer bestemte Klepp kommunestyre at det blir folkerøysting om målform på Orstad.

 
Omkamp om PPT-kontor på Vigre

Publisert: - Oppdatert: 07.02.2017 kl 12:45

Hå-politikarane har bestemt at PPT skal flyttast til Vigre skule. Nå blir det omkamp og saka er anka inn for kommunestyret.

 
Vil ha førarlause bussar i Time

Publisert: - Oppdatert: 04.02.2017 kl 06:56

Time Venstre tek til orde for at kommunen skal skaffa seg førarlause bussar.

 
Klepp tar halvparten av nye Vardheia ungdomsskule

Publisert:

Treng meir plass på grunn av Orre-elevane.

 
Debatt om BMX-tomta

Publisert: - Oppdatert: 01.02.2017 kl 11:15

Høgre ville ikkje seia at BMX-tomta er den beste skuletomta på Kleppe enno. Men resten av Klepp formannskap slo det fast.

 
Landbruksministeren møtte skepsis på Varhaug

Publisert: - Oppdatert: 30.01.2017 kl 23:59

– Ja, eg er liberal, men eg er også oppvaksen på eit småbruk på Vestlandet. Denne jordbruksmeldinga viser begge deler, opna Dale i Varhaughallen mandag.

 

Nyheter fra andre aviser

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende