Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Parkeringa blir ei utfordring

Publisert:

Klepp opnar for 500 sitjeplassar i den nye kyrkja på Kleppe – og 75 parkeringsplassar utføre. Det er ikkje alle like glade for.

 
– Hå ønskjer samarbeid om jærsk legevakt

Publisert:

Hå-rådmannen overraska dei fleste då ho i Jærrådet tok til orde for ein felles legevakt på Jæren. Ho har konkludert med at nye krav gjer Hå legevakt for liten.

 
– Skal me ha felles landbrukskontor, bør det liggja på Særheim

Publisert:

Eit felles landbrukskontor for Klepp, Time, Hå, Sandnes og Gjesdal sit langt inne. Men det skal utgreiast, vedtok Jærrådet fredag.

 
Til hausten blir det folkerøysting på Orstad

Publisert: - Oppdatert: 14.02.2017 kl 15:10

Mot Sp sine fire stemmer bestemte Klepp kommunestyre at det blir folkerøysting om målform på Orstad.

 
 
Omkamp om PPT-kontor på Vigre

Publisert: - Oppdatert: 07.02.2017 kl 12:45

Hå-politikarane har bestemt at PPT skal flyttast til Vigre skule. Nå blir det omkamp og saka er anka inn for kommunestyret.

 
Vil ha førarlause bussar i Time

Publisert: - Oppdatert: 04.02.2017 kl 06:56

Time Venstre tek til orde for at kommunen skal skaffa seg førarlause bussar.

 
Klepp tar halvparten av nye Vardheia ungdomsskule

Publisert:

Treng meir plass på grunn av Orre-elevane.

 
Debatt om BMX-tomta

Publisert: - Oppdatert: 01.02.2017 kl 11:15

Høgre ville ikkje seia at BMX-tomta er den beste skuletomta på Kleppe enno. Men resten av Klepp formannskap slo det fast.

 
Landbruksministeren møtte skepsis på Varhaug

Publisert: - Oppdatert: 30.01.2017 kl 23:59

– Ja, eg er liberal, men eg er også oppvaksen på eit småbruk på Vestlandet. Denne jordbruksmeldinga viser begge deler, opna Dale i Varhaughallen mandag.

 
 
– Som Mulla Krekar, er også me her ennå

Publisert: - Oppdatert: 30.01.2017 kl 23:59

Ole Christian Hallesby samanlikna subsidier i landbruket med Mulla Krekar.

 
Hå vil betala ein million for å fiksa gammal meieripipe

Publisert: - Oppdatert: 30.01.2017 kl 15:13

Men det sit langt inne hjå Hå-rådmannen å støtta restaureringa, som er ein del av eit byggjeprosjekt.

 
Hus må vika for ny fylkesveg 44 mellom Braut og Re

Publisert: - Oppdatert: 25.01.2017 kl 14:43

Gjennom Bryne blir det fire kjørefelt, og det er lagt opp til å utvida vegen mot aust. Langs heile strekninga blir alle avkjørslar stengde.

 
Grunneigar vil at ulovleg p-plass skal bli lovleg

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2017 kl 08:29

Eigedomsselskapet Jærbo AS har søkt kommunen om gå få godkjent dei 18 p-plassane som blir leigde ut i Hetlandsgata på Bryne.

 
Stangeland maskin får ikke ha massedeponi i Klepp

Publisert: - Oppdatert: 19.01.2017 kl 10:30

Stangeland maskin legger planene om massedeponi på Salte på is. Det skjer etter at flere har gitt prosjektet tommelen ned.

 
Time har enno ingen leigeavtale på plass for kino i Torgsenteret

Publisert: - Oppdatert: 17.01.2017 kl 13:36

Kontrakten for den planlagde kinoen i Torgsenteret på Bryne, er enno ikkje i hamn.

 
Time sjekkar ikkje ut kor store inntekter ny skatt kan gje

Publisert: - Oppdatert: 17.01.2017 kl 13:09

Time-politikarane vil ikkje vurdera innføring av eigedomsskatt i samband med omstillingsprosjektet som no er i gang.

 
Time jaktar nye inntekter, vurderer eigedomsskatt

Publisert: - Oppdatert: 12.01.2017 kl 08:30

For første gong skal politikarane ta stilling til ei konkret sak som gjeld innføring av eigedomsskatt.

 
Naboar går imot stadionplanar

Publisert:

Fire grunneigarar klagar på Bryne Fotballklubb sine planar om bustadbygging av Bryne Stadion.

 
Får gjennomslag for kyrkjeplan

Publisert: - Oppdatert: 22.12.2016 kl 10:18

I tredje omgangen ser det ut for at Klepp kommune klarar å få den nye kyrkja på Kleppe i mål.

 
Fleirtal for pelsdyrhald

Publisert: - Oppdatert: 22.12.2016 kl 09:15

Næringskomiteen på Stortinget innstiller på at pelsdyrnæringa skal få halda fram, men med strengare krav enn i dag.

 
Hå Ap luftar eigedomsskatt

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2016 kl 21:46

– Det er på tide å diskutera eigedomsskatt igjen, meiner Hå Ap.

 
Den 2. januar får Bryne  dobbelt så mange p-automatar

Publisert: - Oppdatert: 16.12.2016 kl 16:22

Den gratis halvtimen i Storgata blir historie. Alle som i dag parkerer gratis i Jernbanegata, må frå nyttår punga ut med opptil 25 kroner timen.

 
Ingen er heilt fornøgde med kutta i Hå kommune

Publisert: - Oppdatert: 16.12.2016 kl 12:25

Politikarane i Hå har hatt harde diskusjonar. Det blir kutt, men ikkje like mykje i skule og barnehage som rådmannen varsla.

 
Tapte kampen om barnebustad

Publisert:

Simund Rolfsen (Ap) tok eit kraftig oppgjer med politiske motstandarar, men tapte kampen for å få barne- og avlastningsbustaden inn att i Klepp-budsjettet.

 
Kjem politikarane til å vedta den nye storregionen?

Publisert: - Oppdatert: 14.12.2016 kl 08:25

I dag skal regionreforma behandlast i fylkestinget. I samarbeid med NRK Rogaland følgjer me debatten live.

 

Nyheter fra andre aviser

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!