Orstad-skiltet blir satt opp igjen

Publisert:

Stedsnavn-skiltet ble fjernet like etter det var satt opp i oktober, men nå har politikerne i Klepp bestemt at det skal tilbake.

 
Ny Bryne-barneskule sendt tilbake til administrasjonen

Publisert:

Formannskapet vil ha meir fakta før dei bestemmer seg om skulesituasjonen.

 
Ap og Sp vil sparka næringssjefen og kutta i ordførarløna

Publisert: - Oppdatert: 21.11.2017 kl 20:39

– Dette er ufint, seier provosert Høgre-politikar.

 
Avklaring om dobbeltsporet kan komme allerede mandag

Publisert:

Om planleggingsmidler til dobbeltsporet mellom Nærbø og Sandnes kan komme inn på statsbudsjettet for neste år, blir tidligst avklart i begynnelsen av uken. Opposisjonen frykter for utviklingen på Jæren dersom pengene ikke kommer på plass.

 
Kommunestyret i Hå overraska med ny rekord

Publisert:

Politikarar er kanskje ikkje kjende for å fatta seg i kortheit, men det klarte dei torsdag.

 
Permisjon utløyste stor kabal i Nærbølista

Publisert:

Anne Siv Lea har søkt om foreldrepermisjon. Det utløyser ei rekkje endringar i Nærbølista.

 
Naboar fryktar for sola når utbyggjar gjer denne endringa

Publisert: - Oppdatert: 17.11.2017 kl 13:18

Kilehaugen AS vil byggja om einebustad til fire einingar på tomta i Nærbø sentrum aust. Det får 22 naboar til å reagera.

 
– No må me få fingen ut og få gang på det!

Publisert:

Det store fleirtalet i Klepp er samde om framdrifta, men barne- og avlastingsbustaden vekkjer framleis kjensler. Marianne Øvregaard (Sp) gav klår beskjed i kommunestyret.

 
 
Nynorsken fekk skryt, men Orstad blir bokmålsskule

Publisert: - Oppdatert: 14.11.2017 kl 13:05

Eit samla Klepp kommunestyre lot fleirtalet i folkerøystinga avgjera.

 
Mandag avgjer politikarane språkframtida til Orstad skule

Publisert: - Oppdatert: 14.11.2017 kl 07:36

Fleirtalet i krinsen ville ha bokmål. Følgjer Klepp kommunestyre rådet?

 
Ber politikarane hindra oppseiingar

Publisert:

Kommunestyret har vedteke å kutta fire årsverk knytte til utleigebustadar. Tillitsvalde reagerer på tala og prosessen bak avgjerda.

 
Sander (13) tok over ordførarklubba

Publisert: - Oppdatert: 02.11.2017 kl 15:05

Åttandeklassingen Sander Nærland Rosseland synes det verkar spanande å kunna ta viktige avgjerder som ordførar, men forstår at ein ikkje bestemmer alt.

 
– Dette er noko av det tøffaste eg har vore med på

Publisert: - Oppdatert: 31.10.2017 kl 17:00

Arne Madland (Frp) har vore lokalpolitikar i Klepp i 34 år. Han har sansen for å satsa i nedgangstider, men no spør han seg om det blir i meste laget.

 
Foreslår dyrere barnehage og hjemmehjelptjenester

Publisert: - Oppdatert: 31.10.2017 kl 15:01

Tirsdag la rådmannen fram sitt forslag til økonomiplan for 2018-2021. Innebakt i forslaget er økt foreldrebetaling i barnehagen.

 
Forventer bråbrems i befolkningsveksten

Publisert: - Oppdatert: 31.10.2017 kl 15:00

Time-rådmannen forventer en kraftig reduksjon i befolkningsveksten, og kanskje til og med en netto utflytting i løpet av 2018 til 2021. Det bærer hennes forslag til økonomiplan preg av.

 
Ønskjer ny hall ved Turnhallen

Publisert:

Rådmannen i Klepp ser inga plassering som oppfyller alle skulane sine behov. No vil ho ha ny fleirbrukshall ved Turnhallen, medan nyeskulen ved BMX-banen skal få gymsal.

 
Ungdommar frå Jæren får prøve seg i politikken

Publisert:

Frå neste år får Rogaland fylke eige fylkesting for ungdommar. Det gjev moglegheiter for unge til sin fyrste smakebit på politikken.

 
Han har funne 20-30 millionar kroner å spara

Publisert:

– De er det siste kommunestyret som kan gjera noko kontrollert for å møta eldrebølgja, er konsulent Rune Devold sin bodskap til Klepp-politikarane. Han tilrår harde kutt i velferdstenestene.

 
Politikarane skrinlegg ny barnehage

Publisert: - Oppdatert: 25.10.2017 kl 08:06

Rådmannen har føreslått å utsetja den nye barnehagen i Verdalen. No vil Klepp-politikarane ta han heilt ut av investeringsplanane.

 
Sterk skepsis til å selja Meieritomta

Publisert:

Eit stort fleirtal i Klepp-politikken er imot rådmannen sitt forslag.

 
Plassen i formannskapet blir i slekta

Publisert: - Oppdatert: 20.10.2017 kl 15:49

Hanna Kverneland (H) får både kommunestyre- og formannskapsplassen til søskenbarnet Margret Hagerup, som har bede om fritak etter at ho blei stortingsrepresentant.

 
Klepp-rådmannen vil selja Meieritomta

Publisert: - Oppdatert: 17.10.2017 kl 11:33

Føreslår å utvida og utbetra dagens rådhus, og byggja ny kyrkje mellom rådhuset og sirkustomta.

 
Nei takk til øl på døra – enno

Publisert: - Oppdatert: 17.10.2017 kl 10:40

Fram til 2020 blir det ikkje aktuelt å selja øl på nett til innbyggjarane i Klepp. Men formannskapet reknar med ny debatt om reglane som i dag hindrar dette.

 
Fryktar konsekvensane av 4H-kutt

Publisert:

4H kan bli ramma av budsjettkutt. Lokale Frøy 4H er blant dei som reagerer.

 
- Jærbanen treng forutsigbarheit

Publisert:

Arbeiderparti-politikar meiner samferdselsministeren nyttar Jærbanen som eit utstillingsvindauge for deira løysningar på privatisering.

 

Nyheter fra andre aviser

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE