Tilbake til nettavis

Om oss

Jærbladet er «Avisa på Jæren» - avisa som har flest
abonnentar og lesarar i kommunane Time, Klepp og Hå.

Sentralbord: 51 77 99 00
Tipstelefon: 400 07 900
redaksjon@jbl.no

Stadfesta opplag er 12.549.

Jærbladet vart starta i 1949 av Jon Fatnes som leia
bedrifta heilt fram til han døydde i 1979.
Jostein Fylling overtok som redaktør fram til han
gjekk av med pensjon i 1995.
Frå 1995 til 2008 var Ivar Rusdal redaktør.
Frå mai 2008 til mars 2013 har Kjell Olav Stangeland vore redaktør.
Hilde Garlid var ansvarleg redaktør frå 2013 til og med 2017.
Kirsten Marie Myklebust overtok som redaktør og dagleg leiar 2. januar 2018.

Jærbladet kjem ut tre ganger i veka - mandag, onsdag og fredag morgon.
Abonnentane i Time, Klepp og Hå får avisa levert med eigne bud før kl 07.00

Jærbladet vert trykt i Dalane Trykk AS i Egersund.

Jbl.no er Jærbladet på nett. Nettstaden har daglege
oppdateringar og vert besøkt av omlag 140.000 unike brukarar kvar månad.

Jærbladet vert gitt ut av Jærbladet AS. Nordsjø Media AS
overtok eigarskapet i Jærbladet i juni 1994, då som Jæren Avis. Jæren Avis AS endra navn til Nordsjø Media AS og gir ut i alt ni aviser.

Kontaktinformasjon:

Jærbladet AS
Besøksadresse: Meierigata 22, 4340 Bryne
Postadresse: Postboks 23, 4349 Bryne

redaksjon@jbl.no
abo@jbl.no